Մենք առաջարկում ենք հետևյալ պլաստիկ քարտերի պատրաստում

  • Զեղչի քարտեր
  • Նվեր քարտեր
  • Այցեքարտեր
  • Պլաստիկ մենյուներ
  • Համարակալված պլաստիկ քարտեր
  • Էմբոս տպագրությամբ պլաստիկ քարտեր
  • Այլ պլաստիկ արտադրանք