Թվային / օֆսեթ տպագրություն

Փրայմն առաջարկում է թվային տպագրություն ինչպես անհատ, այնպես էլ կորպորատիվ հաճախորդների համար: Օֆսեթ տպագրությունը կատարվում է 1000 և ավել տպաքանակի դեպքում։ Փրայմն իրակնացնում է թռուցիկների, այցեքարտերի, բլանկերի, թղթապանակների, ծրարների, գրքերի, ամսագրերի, թղթե տոպրակների և տուփերի տպագրություն:

Նախնական պատվեր